devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

java


Pomalý SecureRandom ∕ 2020-10-19 ∕ Banter bloguje, java, security, software development
Java, Scala, D, Javascript, PHP a regulární výrazy #8 ∕ 2020-10-09 ∕ 0xDEADBEEF, php, javascript, java
Kapitáne, potřebujeme víc klíčových slov ∕ 2020-02-03 ∕ Zdroják, různé, java
Porovnání Javy a Scaly v porovnávání ∕ 2019-12-20 ∕ 0xDEADBEEF, java, scala, jvm
Layers, packages a architektonicky evidentní styl kódování ∕ 2019-05-23 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, design, architecture
Jak rychlý je čas (v Javě)? ∕ 2019-03-13 ∕ 0xDEADBEEF, java, jvm
Remcání proti Javě ∕ 2019-02-16 ∕ Zdroják, různé, java
Jak implementovat cache a nezamrznout u toho ∕ 2019-02-12 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, oop, cache
Java, Scala a regulární výrazy #6 - znovupoužití Matcher objektu ∕ 2019-01-26 ∕ 0xDEADBEEF, java, scala, regex
Nešvary logování ∕ 2018-02-22 ∕ Zdroják, různé, java
Ring Middleware ∕ 2017-07-24 ∕ Zdroják, různé, java, clojure
Kompaktní stringy ∕ 2017-05-23 ∕ Funkcionálně.cz, java, jvm
Nette Tester plugin for PhpStorm: 2.0.0 and beyond ∕ 2017-05-21 ∕ Jiří Pudil, java, testing, open source
Představujeme Ring – HTTP server pro Clojure ∕ 2017-05-05 ∕ Zdroják, různé, java, clojure
Jak v Javě na náhledy obrázků, ze kterých si lidé nebudu chtít vydloubat oči a prázdné oční důlky vypláchnout kyselinou ∕ 2017-03-25 ∕ Funkcionálně.cz, java
Vývoj pluginu do Minecraftu – Sponge server ∕ 2016-07-15 ∕ Zdroják, různé, java, minecraft
Výsledky: Technologie na českém webu ∕ 2016-05-13 ∕ Zdroják, různé, php, javascript
UA management server ∕ 2016-04-01 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, distributed systems
Measuring execution time of asynchronous calls ∕ 2016-03-18 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, async
Kolize hashů pro mírně pokročilé ∕ 2016-02-01 ∕ Funkcionálně.cz, php, java, ds
FindSecurityBugs in Amsterdam (Black Hat) ∕ 2016-01-27 ∕ YSofters, java, scala, security
How we detect vulnerable libraries using OWASP Dependency Check ∕ 2015-12-01 ∕ YSofters, java, security, gradle
Jaká byla konference W-JAX 2015 ∕ 2015-11-16 ∕ Zdroják, různé, java, akce
Jak se vyplatí kešování? ∕ 2015-11-01 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, cache, simulation
Tomcat vládne všem ∕ 2015-11-01 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, tomcat
Srovnání Java aplikačních serverů ∕ 2015-11-01 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, tomcat, jboss
Jaký byl Geekon Prague 2015 ∕ 2015-10-30 ∕ Zdroják, různé, java, akce
Printing from Android devices ∕ 2015-10-09 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, android
Quota System test data DSL ∕ 2015-09-21 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, groovy
Jak JVM volá virtuální metody, jaká temná božstva musí vzývat, aby to bylo aspoň trochu rychlé ∕ 2015-09-18 ∕ Funkcionálně.cz, java, cpu, jvm
Již druhý rok přináší GeeCON svět JAVA do Prahy! ∕ 2015-09-17 ∕ Zdroják, java, pr články, akce
GeeCON 2015 Moves the JAVA World in Prague ∕ 2015-09-03 ∕ YSofters, java, events, prague
Taint analysis added to FindBugs ∕ 2015-08-31 ∕ YSofters, java, security, findbugs
Detection of hard-coded passwords improved ∕ 2015-08-06 ∕ YSofters, java, security, findbugs
Extending FindBugs to detect hard-coded passwords ∕ 2015-07-01 ∕ YSofters, java, security, findbugs
Jak Druid.io agreguje data ∕ 2015-06-11 ∕ Zdroják, java, databáze, druid
Nebezpečí Java škol ∕ 2015-06-05 ∕ Zdroják, různé, java, překlady
Architektura Druid.io ∕ 2015-05-18 ∕ Zdroják, java, databáze, druid
Builder pattern without getters ∕ 2015-05-14 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, pattern
Druid.io: distribuovaná immutable databáze pro analytické výpočty ∕ 2015-04-30 ∕ Zdroják, java, databáze, druid
The Importance of Building Developer Community in the Czech Republic ∕ 2015-03-15 ∕ YSofters, java, events, conference
Switch-case data conversion in Java ∕ 2015-02-17 ∕ YSofters, java, programming, software craftsmanship
Payment System – A High Level Overview ∕ 2015-01-29 ∕ YSofters, java, architecture, payment system
Processing a result set of a LEFT JOIN ∕ 2015-01-13 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, sql
Bigger & Better RnD – GeeCON.cz 2014 – slides ∕ 2014-11-03 ∕ YSofters, java, events, gradle
Vývoj módu pro Minecraft ∕ 2014-10-27 ∕ Zdroják, různé, java, minecraft
IntelliJ Idea on MacOS X Yosemite with Java 8 ∕ 2014-10-17 ∕ YSofters, java, productivity tips, mac
Vývoj pluginu do Minecraftu – bukkit server ∕ 2014-08-08 ∕ Zdroják, různé, java, minecraft
V čem je Scala jiná než Java (a PHP) ∕ 2014-07-09 ∕ Zdroják, různé, php, java
V čem je PHP navrženo lépe než Java ∕ 2014-07-04 ∕ Zdroják, php, java
Když Java nevěří svým vlastním jarům ∕ 2013-10-31 ∕ Tomáš Záluský, java
Java na web XIV. - Nasazení na produkční server ∕ 2013-09-18 ∕ LinuxSoft, java
JVM: Epizoda V – Paměť vrací úder ∕ 2013-07-11 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, paměť
JVM a pohled objektům pod sukně ∕ 2013-06-04 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, paměť
Rekurzivní sizeOf pro JVM ∕ 2013-05-06 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, paměť
Cost per element/entry in various well-known Java/Guava data structures ∕ 2013-04-13 ∕ Funkcionálně.cz, java, paměť, jvm
I/O v Javě, rychlé I/O, PWM modulace a tak dále ∕ 2013-03-29 ∕ pebrou, java, počítače, vývoj hw a sw
Velikost objektů v Javě - mapy ∕ 2013-01-25 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, paměť
Velikost objektů v Javě ∕ 2013-01-21 ∕ Funkcionálně.cz, java, paměť, jvm
Play! framework ∕ 2012-12-16 ∕ Funkcionálně.cz, java, scala, web
Vývoj JCA resource adapteru pro HttpClienta ∕ 2012-02-27 ∕ JavickaBlogspot.com, java
Groovy ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, java, obsah
Ceylon Project ∕ 2011-06-07 ∕ k47, programování, java, scala
Proč psát javovské testy v Groovy II ∕ 2011-03-23 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, groovy
Proč psát javovské testy v Groovy I ∕ 2011-02-24 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, groovy
Scala - metody ála Smalltalk ∕ 2011-02-06 ∕ k47, programování, java, scala
Scala - přednášky ∕ 2011-01-19 ∕ k47, programování, java, scala
Scala versus C# 4.0 - Strukturální typy versus Dynamic member lookup ∕ 2011-01-07 ∕ k47, programování, java, scala
Scala - několik video-úvodů do jazyka ∕ 2010-12-15 ∕ k47, programování, java, scala
Java boilerplate vs. Scala ∕ 2010-12-09 ∕ k47, programování, java, scala
Jak pořád nepsat labely ∕ 2010-11-13 ∕ Malé radosti enterprise developera, java
Spring - MyBatis integrace a něco navíc ∕ 2010-09-23 ∕ Malé radosti enterprise developera, java
Automatický update knihoven Ehcache a Quartz ∕ 2010-09-09 ∕ Malé radosti enterprise developera, java
Změny v jBPM projektu a jeho budoucnost ∕ 2010-03-31 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, drools, jbpm
Anketa: Jakým způsobem řešíte verzování datového modelu? ∕ 2010-03-03 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, databáze
Unit testy nad in-memory databází ∕ 2010-02-20 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, databáze
Verzování datového modelu a LiquiBase ∕ 2010-01-31 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, databáze
Inicializace databázových dat prostředky Javy ∕ 2009-11-04 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, databáze
Práce s číselníkovými hodnotami ∕ 2009-10-02 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, číselníky
Závislosti polí ve formuláři a Drools ∕ 2009-09-10 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, drools, formuláře
Závislosti polí ve formuláři ∕ 2009-07-10 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, formuláře, závislosti polí
Floyd-Warshallův srandovní algoritmus ∕ 2008-06-15 ∕ k47, programování, java, obsah

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz