devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

Jaroslav Hranička


Průběžný refaktoring | 2016-11-27 | Jaroslav Hranička, php
SoloLearn? Nebo raději ne? | 2016-11-11 | Jaroslav Hranička, php
Jak jsem začal psát blog | 2016-11-06 | Jaroslav Hranička, php
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz