devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

Jaroslav Hranička


Průběžný refaktoring ∕ 2016-11-27 ∕ Jaroslav Hranička
SoloLearn? Nebo raději ne? ∕ 2016-11-11 ∕ Jaroslav Hranička
Jak jsem začal psát blog ∕ 2016-11-06 ∕ Jaroslav Hranička

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz