devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

it právo


Forenzní analýza: identifikace tiskárny | 2013-08-07 | SOOM.cz, it právo
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz