devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

ippPrinting from Android devices | 2015-10-09 | YSofters, android, java, software craftsmanship, ipp, print
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz