devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

ios


Slides from talk Mobile Applications ∕ 2016-04-28 ∕ YSofters, android, events, ios
Vyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: Struktura, prototypování a nasazení do telefonu ∕ 2015-08-10 ∕ Zdroják, javascript, css, android
Jaký byl mDevCamp 2015 ∕ 2015-06-29 ∕ Zdroják, android, mobilní vývoj, hry
iOS app: Hrady a zámky České republiky a proč jsem si to udělal sám? ∕ 2014-02-03 ∕ Zaachi.com, ios, software, developing for iphone
iOS locationManager: location update in my own interval with application in the background ∕ 2013-09-30 ∕ Zaachi.com, ios, developing for iphone, cocoa
iOs 6: How to open the native application with navigation ∕ 2013-08-22 ∕ Zaachi.com, ios, iphone, developing for iphone

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz