devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

iosSlides from talk Mobile Applications | 2016-04-28 | YSofters, android, ios, events, řečkovice
Vyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: Struktura, prototypování a nasazení do telefonu | 2015-08-10 | Zdrojak, javascript, android, css, html, ios, mobilní vývoj, apache cordova, sass, ionic
Jaký byl mDevCamp 2015 | 2015-06-29 | Zdrojak, android, hry, ios, mobilní vývoj, mobilní aplikace, android studio
iOS app: Hrady a zámky České republiky a proč jsem si to udělal sám? | 2014-02-03 | Zaachi.com, developing for iphone, ios, software
iOS locationManager: location update in my own interval with application in the background | 2013-09-30 | Zaachi.com, developing for iphone, ios, background, cocoa, ios7, ios7ios7, locationmanager
iOs 6: How to open the native application with navigation | 2013-08-22 | Zaachi.com, developing for iphone, ios, cocoa, iphone, mapkit, mkmapitem, objective c
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz