devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

inzerceHledáme programátora | 2014-02-17 | Programátorovy zápisky, programování, various, inzerce
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz