devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

interviewMichael Mahemoff: Vytvářet software se nenaučíte jen čtením knížek (rozhovor) | 2010-11-01 | HTML456, chrome, google, hackathon, html5, interview
Michael Mahemoff: You can't just learn by reading or listening (interview) | 2010-11-01 | HTML456, chrome, english, google, hackathon, html5, interview
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz