devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

interpretPíšeme vlastní interpret. V JavaScriptu. (pokračování) | 2017-03-08 | Zdrojak, javascript, překlady, interpret
Píšeme vlastní interpret. V JavaScriptu. | 2017-02-27 | Zdrojak, javascript, překlady, interpret
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz