devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

inkscape


Podzim s SVG: Morphing alias Morfing ∕ 2014-11-12 ∕ Zdroják, webdesign, svg, inkscape

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz