devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

industry 4.0Robotic revolution | 2018-01-29 | YSofters, robotic development, artificial intelligence, big data, brno, fit vut, industry 4.0, iot, robotics, sensors, test automation, validation, verification
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz