devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

image resize


Zpracovaní obrázků na Skrz.cz ∕ 2015-03-18 ∕ Blog vývojářů Skrz.cz, dev, skrz, image resize ∕ podobné: #1
Zpracovaní obrázků na Skrz.cz ∕ 2015-03-18 ∕ Blog vývojářů Skrz.cz, dev, skrz, image resize ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz