devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

image resize


Zpracovaní obrázků na Skrz.cz ∕ 2015-03-18 ∕ Blog vývojářů Skrz.cz, dev, skrz, image resize
Zpracovaní obrázků na Skrz.cz ∕ 2015-03-18 ∕ Blog vývojářů Skrz.cz, dev, skrz, image resize

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz