devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

i2c


Levný LCD displej připojený přes I2C ∕ 2013-06-13 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
1-wire snímače na I2C, přesnější měření teploty ∕ 2012-11-28 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
I2C potřetí: rozsvěcíme LED diodu složitěji a dráže ∕ 2012-11-26 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Použití I2C podruhé: měření teploty … a taky webkamera ∕ 2012-11-23 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev
Použití I2C sběrnice (detailní postup) + hodiny reálného času pro RPi ∕ 2012-11-23 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz