devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

i2cLevný LCD displej připojený přes I2C | 2013-06-13 | pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev, i2c, raspberry pi
1-wire snímače na I2C, přesnější měření teploty | 2012-11-28 | pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev, i2c, raspberry pi
I2C potřetí: rozsvěcíme LED diodu složitěji a dráže | 2012-11-26 | pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev, i2c, raspberry pi
Použití I2C podruhé: měření teploty … a taky webkamera | 2012-11-23 | pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev, i2c, raspberry pi
Použití I2C sběrnice (detailní postup) + hodiny reálného času pro RPi | 2012-11-23 | pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev, i2c, raspberry pi
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz