devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

hybridnã­ aplikace


Vyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: Windows 10 Mobile ∕ 2016-03-07 ∕ Zdroják, javascript, mobilní vývoj, hybridní aplikace, ionic, cordova, windows phone, hybridnã­ aplikace
Vyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: Úvod a instalace ∕ 2015-07-20 ∕ Zdroják, javascript, node.js, angularjs, mobilní vývoj, apache cordova, hybridní aplikace, ionic, hybridnã­ aplikace

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz