devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

hybridnã­ aplikaceVyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: Windows 10 Mobile | 2016-03-07 | Zdrojak, javascript, mobilní vývoj, hybridní aplikace, ionic, cordova, windows phone, hybridnã­ aplikace
Vyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: Úvod a instalace | 2015-07-20 | Zdrojak, javascript, node.js, angularjs, mobilní vývoj, apache cordova, hybridní aplikace, ionic, hybridnã­ aplikace
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz