devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

humanoids


Být manažerem ∕ 2014-01-05 ∕ Daniel Kolman, humanoids
Jak jsem prováděl pokusy na lidech ∕ 2012-03-06 ∕ Daniel Kolman, humanoids

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz