devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

humanoidsBýt manažerem | 2014-01-05 | Daniel Kolman, humanoids
Jak jsem prováděl pokusy na lidech | 2012-03-06 | Daniel Kolman, humanoids
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz