devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

http2


Na rychlé HTTP/2 je skoro vše připraveno ∕ 2016-12-20 ∕ Zdroják, různé, http, http2
Front-end vývojáři, dejte si pozor na HTTP2! Mohli byste webům škodit. ∕ 2015-07-10 ∕ Zdroják, webdesign, http, http2

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz