devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

html5. opera


Opera 10.5 přinese lokální úložiště z HTML5 ∕ 2009-12-22 ∕ HTML456, html5. opera, sql5, storage

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz