devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

hibernateProč nechci použít Hibernate na dalším projektu | 2011-09-20 | JavickaBlogspot.com, hibernate
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz