devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

hibernate


Proč nechci použít Hibernate na dalším projektu ∕ 2011-09-20 ∕ JavickaBlogspot.com, hibernate

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz