devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

hesla


Autentizace bez hesel ∕ 2014-05-21 ∕ Zdroják, různé, bezpečnost, zajímavá řešení
Síla hesel a přístup k jejich tvorbě ∕ 2011-08-22 ∕ Nepříliš chytrý blog, bezpečnost, hesla

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz