devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

hashováníKolize hashů pro mírně pokročilé | 2016-02-01 | Funkcionálně.cz, php, java, hashování, ds
PHP compaction hell: Kdo neamortizuje, spláče nad O(n²) | 2015-10-30 | Funkcionálně.cz, php, hashování
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz