devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

hardwarePracovní notebook Dell Latitude 5590 | 2018-10-19 | Michal Katuščák, hardware
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz