devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

hardware


Pracovní notebook Dell Latitude 5590 ∕ 2018-10-19 ∕ Michal Katuščák, hardware

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz