devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

grafika a webdesign


Jak používáme Bootstrap ∕ 2014-01-13 ∕ Medio.cz, grafika a webdesign, bootstrap, css, html, kódování, less

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz