devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

goto


GOTO Amsterdam 2019 ∕ 2019-07-29 ∕ Heurekadevs, konference, goto, api, blog, meetupy_a_konference

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz