devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

gotoGOTO Amsterdam 2019 | 2019-07-29 | Heurekadevs, konference, goto, api, blog, meetupy_a_konference
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz