devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

google glass


Úvod do vývoje pro Google Glass pomocí Android GDK ∕ 2014-06-11 ∕ Zdroják, android, google, google glass, mobilní vývoj, wearables

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz