devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

google glassÚvod do vývoje pro Google Glass pomocí Android GDK | 2014-06-11 | Zdrojak, android, google, google glass, mobilní vývoj, wearables
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz