devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

gooddata100+ otázek pro datovou analytiku | 2015-10-13 | Medio.cz, analytika, gooddata, keboola, datová analytika, business intelligence, datová integrace
Jdeme do Kebooly | 2015-01-13 | Medio.cz, webová analytika, data, analytika, bi, etl, gooddata, keboola, medio, datová analytika
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz