devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

goGopherCon UK 2018 (pokračování) | 2018-09-17 | Zdrojak, různé, go
GopherCon UK 2018 | 2018-09-10 | Zdrojak, různé, go
Výsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
Video recording of Technology Hour – Communicating sequential processes | 2015-10-15 | YSofters, prague, go, technology hour, concurrency, parallelism
Slides from talk at FI MUNI: C in our wold 2015 | 2015-05-05 | YSofters, gradle, go, software craftsmanship, c, fimuni
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz