devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

gmailGmail: tečka sem, tečka tam | 2018-09-06 | stderr, e-mail, gmail
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz