devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

gmail


Gmail: tečka sem, tečka tam ∕ 2018-09-06 ∕ stderr, e-mail, gmail ∕ podobné: #1, #2, #3

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz