devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

glosaCo se vývojář naučí při práci v novinách? | 2014-12-15 | Zdrojak, různé, glosa
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz