devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

glosa


Co se vývojář naučí při práci v novinách? ∕ 2014-12-15 ∕ Zdroják, různé, glosa

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz