devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

generátory


Zbavte se asynchronních callbacků v Node.js za pomocí generátorů | 2014-02-10 | Zdrojak, javascript, node.js, ecma6, generátory, harmony
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz