devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

generátory


Zbavte se asynchronních callbacků v Node.js za pomocí generátorů ∕ 2014-02-10 ∕ Zdroják, javascript, node.js, ecma6 ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz