devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

gdg


What I've baked the last year ∕ 2017-02-08 ∕ Jana Moudrá blog, android, dart, dartlang
DevFest Ukraine 2015 ∕ 2015-11-05 ∕ Jana Moudrá blog, dart, dartlang, codelab
Dart + Polymer Code Lab: Termín září ∕ 2015-02-19 ∕ Jana Moudrá blog, dart, dartlang, codelab
Dart + Polymer Hackathon Prague 2014: Přijďte si zahackovat v Dartu! ∕ 2015-02-19 ∕ Jana Moudrá blog, dart, dartlang, prague

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz