devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

gc


Asociativní pole v jazyce D ∕ 2021-01-03 ∕ 0xDEADBEEF, paměť, d, gc
GC a granularita alokací v jazyce D ∕ 2020-12-20 ∕ 0xDEADBEEF, paměť, d, gc
Jazyk D, stringy, paměť a garbage collection ∕ 2020-07-02 ∕ 0xDEADBEEF, jvm, d, low level

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz