DevBlogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy

game jamsBlackthornprod game jam — day 1 | Michal Vyšinský | 2018-10-17 | game development, unity3d, unity game development, btp game jam, game jams
Blackthornprod game jam — day 0 | Michal Vyšinský | 2018-10-14 | game development, unity3d, unity game development, btp game jam, game jams
@kaja47, funkcionálně.cz, k47.cz