devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

funkcionálněImpossible state impossible | 2018-06-08 | Honza Břečka, javascript, funkcionálně
Automatická kategorizace dokumentů | 2015-06-20 | Honza Břečka, clojure, machine learning, funkcionálně
Automatická kategorizace dokumentů | 2015-06-20 | Honza Břečka, clojure, machine learning, funkcionálně
Purely functional data structures | 2015-04-04 | Honza Břečka, javascript, funkcionálně
Purely functional data structures | 2015-04-04 | Honza Břečka, javascript, funkcionálně
Transducers v JavaScriptu | 2015-03-20 | Honza Břečka, javascript, clojure, funkcionálně
Transducers v JavaScriptu | 2015-03-20 | Honza Břečka, javascript, clojure, funkcionálně
Funkcionálně v JavaScriptu s Ramdou | 2015-02-21 | Honza Břečka, javascript, funkcionálně, ramda
Funkcionálně v JavaScriptu s Ramdou | 2015-02-21 | Honza Břečka, javascript, funkcionálně, ramda
Generátory v PHP | 2014-10-26 | Honza Břečka, php, yield, funkcionálně
Generátory v PHP | 2014-10-26 | Honza Břečka, php, funkcionálně, yield
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz