devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

freezeFrozen global object | 2018-03-20 | Programátorovy zápisky, jquery, freeze, javascript, programming, tips
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz