devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

forrest79.net


Create your own certification authority and your own self-signed certificates with a completed Subject Alternative Name (functional in Chrome 58+) | 2017-10-31 | forrest79.net, programování
Vytvoření vlastní certifikační autority a tvorba vlastních self-signed certifikátů s vyplněným Subject Alternative Name (funkční v Chromu 58+) | 2017-10-30 | forrest79.net, programování
Deploy PHP applications with zero downtime and under (heavy) load | 2017-10-29 | forrest79.net, php, programování
Unofficial desktop Google Play Music player for Microsoft Windows | 2014-10-11 | forrest79.net, programování
Deploy PHP aplikací, bez výpadku a pod (velkou) zátěží | 2014-05-10 | forrest79.net, php, programování
Jak na vlastní linuxový vývojový server pod Windows – nově a lépe | 2013-09-04 | forrest79.net, programování
Logování systémových událostí do souboru – EventsLogger | 2013-08-06 | forrest79.net, programování
Devel79 Tray | 2012-12-26 | forrest79.net, programy
Třída String v PHP | 2012-10-22 | forrest79.net, php
RemoveBOM – hromandé ostranění BOM hlaviček | 2012-05-21 | forrest79.net, programy
Jak na vlastní linuxový vývojový server pod Windows | 2012-05-14 | forrest79.net, programy
UpdateHosts – úprava hosts souboru z příkazové řádky | 2012-02-17 | forrest79.net, programy
Anglicko – český mobilní offline slovník (J2ME) | 2012-02-13 | forrest79.net, programy
Probouzejte počítač z mobilu (J2ME) | 2012-02-13 | forrest79.net, programy
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz