devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

flutter.io


Web<element> – první vydání fullstack konference ∕ 2019-02-20 ∕ Zdroják, user experience, pr články, node.js
Flutter.io – mobilní aplikace, znovu a lépe ∕ 2017-09-20 ∕ Zdroják, dart, mobilní vývoj, flutter.io

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz