devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

flaskFlask + Serverless — API in AWS Lambda the easy way | 2019-01-01 | Michal Haták, serverless, lambda, aws, python, flask
Jak jsme psali hračku na WebExpo | 2018-10-31 | Heurekadevs, webexpo, webexpo2018, docker, python, flask, blog
Výsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz