devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

firebase


Vývoj mobilních aplikací na platformách Backend as a Service ∕ 2015-07-01 ∕ Zdroják, android, facebook, mobilní vývoj, firebase, synergykit
Firebase: krátké seznámení ∕ 2015-03-20 ∕ Zdroják, javascript, databáze, firebase, firebase, javascript

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz