devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

feederX na rybách: metoda feeder | 2017-10-10 | vEnCa-X blog, ostatní, feeder, položená, ryby
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz