devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

exJaká byla konference UXZ.cz | 2016-06-16 | Zdrojak, konference, webdesign, praha, user experience, různé, akce, cx, ex, uxz
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz