devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

etl


Spouštíme atribuce pro Keboolu ∕ 2016-06-08 ∕ Medio.cz, analytika, keboola, konverzní marketing
Spouštíme atribuce pro Keboolu ∕ 2016-06-08 ∕ Medio.cz, analytika, keboola, konverzní marketing
Jdeme do Kebooly ∕ 2015-01-13 ∕ Medio.cz, analytika, datová analytika, keboola

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz