devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

erasmusYSofter on Malta | 2015-04-02 | YSofters, university relations, culture, erasmus, experience, malta
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz