devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

elasticsearchJak Skrz.cz řadí 20K nabídek podle real-time analytiky | 2015-10-15 | Zdrojak, databáze, elasticsearch
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz