devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

education


NDC London 2020 ∕ 2020-03-26 ∕ YSofters, events, development, conference

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz