devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

ecommerceI bez Heureky vám všechna data ukradnou | 2016-05-24 | Jakub Kulhan, ecommerce, startup
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz