devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

e-mail


Gmail: tečka sem, tečka tam ∕ 2018-09-06 ∕ stderr, e-mail, gmail
Gmail: tečka sem, tečka tam ∕ 2010-10-06 ∕ stderr, blog, e-mail, gmail

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz