devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

dsl


Provisioning with Chef ∕ 2017-12-15 ∕ YSofters, software craftsmanship, chef, dsl, ruby
Quota System test data DSL ∕ 2015-09-21 ∕ YSofters, java, groovy, dsl, software craftsmanship, payment system, liquibase, quota system

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz