devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

dsl


Provisioning with Chef ∕ 2017-12-15 ∕ YSofters, software craftsmanship, ruby, dsl
Quota System test data DSL ∕ 2015-09-21 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, groovy

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz