devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

droolsZměny v jBPM projektu a jeho budoucnost | 2010-03-31 | Malé radosti enterprise developera, drools, java, jbpm
Závislosti polí ve formuláři a Drools | 2009-09-10 | Malé radosti enterprise developera, drools, formuláře, java, závislosti polí
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz