devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

drools


Změny v jBPM projektu a jeho budoucnost ∕ 2010-03-31 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, drools, jbpm
Závislosti polí ve formuláři a Drools ∕ 2009-09-10 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, drools, formuláře

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz