devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

doktor who


Stroj času k ladění asynchroního JavaScriptu v Chrome DevTools ∕ 2014-04-02 ∕ Zdroják, javascript, google, ajax, chrome, překlady, doktor who, stroj času

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz