devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

doktor whoStroj času k ladění asynchroního JavaScriptu v Chrome DevTools | 2014-04-02 | Zdrojak, javascript, google, ajax, chrome, překlady, doktor who, stroj času
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz