devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

dialogfragment


Android: dialog a jeho zachování při rotaci displeje ∕ 2017-09-29 ∕ vEnCa-X blog, android, dialog, dialogfragment

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz