devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

dialogAndroid: dialog a jeho zachování při rotaci displeje | 2017-09-29 | vEnCa-X blog, android, dialog, dialogfragment
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz